πŸ’“351πŸ’“

πŸ’“351πŸ’“

 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Furniture

KAZZA - HomeStyle - Fully Furnished Outer Room - CM {MP ~ Link} 
πŸ’–ThankiesπŸ’– 

• Armchair
• Bench
• Bonsai
• Bookcase Dresser
• Books
• Bowl Grapes
• Breakfast Set
• Butter dish
• Calendar
• Candlestick
• Catcher wines
• Ceiling Fan

• Chair
• ChandeLiers
• Cheese Board
• Coaster
• Coffee table
• Columns
• Croissant Board
• Cup of tea
• Curtains
• Dinner Set
• Dish rack
• Encyclopedia
• Floor lamp
• Fruits Board
• Glass Cabinet
• Guitar
• Hatstand
• Heater radiator
• Juice jug

• Kettle
• Laptop
• Lattice Window
• Lily vase
• Little Flowers vase
• Magazines
• Mat

• Milkmaid
• Mosso vase
• Nightstand
• Old phone
• OLive oil
• Outer room
• Picture frame
• Plants
• Porcelain plate
• Rice dish
• Saltshaker
• Sconce
• Shelf Dresser
• Sofa (Box Sofa)
• Stool

• Sugar
• Support guitar
• Table
• Tureen
• Turkey
• Vase


• Wall frames set
• Bookcase Dresser combo
• Coffee table combo
• Glass Cabinet combo
• Shelf Dresser combo
• Table combo