πŸ’“365πŸ’“

πŸ’“365πŸ’“

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Clothing

 .Inkhole. My Gift Gacha
*NEW* 
.Inkhole. My Gift Gacha Set - Choker (Snow)

.Inkhole. My Gift Gacha Set - Wrist (M/L) (R/L)(Snow)
  
.Inkhole. My Gift Gacha Set - Top (M/L) (Snow) RARE

.Inkhole. My Gift Gacha Set - Bottom (M/L) (Snow) RARE
πŸ’–ThankiesπŸ’–
@ Epiphany ~ 29th Nov - 27th Dec
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Jewellery

Necklace::*NEW*  Mosquito's Way - Melva
πŸ’–ThankiesπŸ’– 
@ The Avenue ~ 1st Dec - 22nd Dec
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Body

Hair:*NEW* .Olive. the Eva Hair -Brown
@ Epiphany ~ 29th Nov - 27th Dec
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Pose

*NEW*  *!R.O!* Xmas Tree BENTO Pose w/ Mesh Leaf {MP ~ Link} 
πŸ’–ThankiesπŸ’–
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Backdrop

*NEW* Angel In The Sky *RARE* - Brejcha Vibes - The Bearded Guy
πŸ’–ThankiesπŸ’– 
@ Commotion Event ~ 1st Dec - 14th Dec