πŸ’“374πŸ’“

πŸ’“374πŸ’“

 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Clothing

Dress:*NEW* Tachinni - Bonnie Dress
πŸ’–ThankiesπŸ’–
@ Access Event ~ 12th Dec - 7th Jan
 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Makeup

Lipstick:*NEW* The Face ~ Catwa - Candy ~ Lipstick no.11 {MP ~ Link}
 πŸ’–ThankiesπŸ’–
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Wings

[SP] Ascendant Wings Demonic v2 {MP ~ Link}
{MP ~ Link}
πŸ’–ThankiesπŸ’–
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Body

Hair:*NEW* *barberyumyum*B02(brown)
@ Collabor88 ~ 8th Dec -6th Jan

Tattoo:*NEW* SHANA//TATTOO//ELEPHANT DREAM
@ The Avenue Event ~ 1st Dec - 20th Dec 
πŸ’–ThankiesπŸ’–
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Pose

*NEW* BellePoses - Bree
πŸ’–ThankiesπŸ’–
@ Seduction Fair ~ 7th Dec - 21st Dec
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Backdrop

*NEW* Dead Guy - Our Heroes - The Bearded Guy
πŸ’–ThankiesπŸ’–
@ The Men Jail ~ 8th Dec  - 28th Dec